Medycyna pracy

Od 15 lat w Ośrodku „Nafta-Med.” prowadzone są :

  • badania profilaktyczne : wstępne , okresowe , kontrolne wynikające z zapisów Ustawy o służbie medycyny pracy ( DZ.U. Nr 96 poz. 593 z 27 czerwca 1997r. z późniejszymi zmianami)
  • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych , uczniów tych szkół oraz studentów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ( DZ.U. Nr 120 poz.767 z późniejszymi zmianami)
  • badania lekarskie kandydatów i kierowców wszystkich kategorii: A,B,C,D,E,BE,CE,DE zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym ( DZ.U. Nr 58 poz.515 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)
  • badania wysokościowe : zawierają badania poziomu cukru w surowicy krwi oraz konsultacje: laryngologiczną, okulistyczną, neurologiczną
  • badania ratowników górniczych stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ratownictwa górniczego ( DZ.U. Nr 94 poz.838 z 12 czerwca 2002 r. późniejszymi zmianami) , zgodnie z „Metodyką badań lekarskich i psychologicznych oraz kryteria i zasady oceny zdolności do pracy w ratownictwie górniczym”
  • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Umawianie wizyt u lekarza medycyny pracy odbywa się drogą mailową, poprzez przesłanie skierowania na adres eskierowania@sanok.com.pl
W treści maila należy również podać numer telefonu do kontaktu.
Rejestracja telefoniczna jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 14:20.
Do pobrania:  skierowanie


Badania dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Pragniemy poinformować Państwa , iż od stycznia 2023 roku w naszej przychodni będzie można wykonać badania dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Wszystkie konsultacje niezbędne do uzyskania pozwoleń będą przeprowadzane w ciągu jednego dnia, po wcześniejszej rejestracji.

O szczegółowe informacji proszę pytać pod nr. telefonu 134638029 wew.1


Dni i godziny pracy: Sanok: od poniedziałku do piątku od godz.7.00 do 14.30

Udostępnij