Certyfikat iso

System Zarządzania Jakością ISO jest proaktywnym systemem, który umożliwia przewidywanie problemów i rozwiązań, w przeciwieństwie do systemów konwencjonalnych opartych na inspekcjach, gdzie reaguje się na rezultaty inspekcji.

Struktura zarządzania wymagana przez standard ISO 9001 jest potężnym narzędziem, które uzupełnia inne kluczowe funkcje zarządzania jak: planowanie strategiczne i finansowe.

ISO 9001 stało się solidnie osadzoną podstawą dążenia ku poprawie jakości co prowadzi do odczuwalnych oszczędności i w dużej mierze stanowi o satysfakcji klientów.

Dostrzegliśmy w ISO 9001 sposób uzupełnienia naszego koła jakości. ISO 9001 co skłoniło nas do zidentyfikowania naszych klientów, procesów i sposobu, w jaki prowadziliśmy interesy.

Jesteśmy pierwszym NZOZ z siedzibą w Sanoku, który od 25.08.2009r. wprowadził i stosuje system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001: 2001 w zakresie świadczeń usług medycznych : diagnostyki ,rehabilitacji, lecznictwa ambulatoryjnego i medycyny pracy.


Założenia:

Koncentracja na pacjencie - oznacza skupienie się na aktualnych oraz przyszłych potrzebach pacjenta oraz działania w celu ich zaspokojenia

Przywództwo - oznacza, iż kadra kierownicza jest odpowiedzialna za wyznaczenie polityki, celów, strategii i kierunków rozwoju organizacji. Najwyższe kierownictwo odpowiada także za motywowanie i zaangażowanie wszystkich pracowników w rozwój organizacji i stworzenie korzystnych warunków do działania w tym kierunku.

Zaangażowanie całej kadry - jedynie pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizacje strategii i celów organizacji pozwala na maksymalne wykorzystanie jej potencjału w celu uzyskania zamierzonych korzyści.

Podejście procesowe - wszystkie działania organizacji traktować (zarządzać nimi) należy jako wzajemnie powiązane i oddziałujące między sobą procesy.

Podejście systemowe do zarządzania - polega na zidentyfikowaniu, zrozumieniu i zarządzaniu wzajemnie powiązanymi procesami i traktowaniu ich jako system (zbiór wzajemnie powiązanych i oddziałujących elementów).

Ciągłe doskonalenie - oznacza ciągłe, nieprzerwane, systematyczne działania w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wzrostu zadowolenia klienta i innych stron. Nieocenione są tu zalety metod narzucone przez normę (audit wewnętrzny, działania korygujące i zapobiegawcze, itd.), jak i metody i narzędzi, o których norma nie wspomina

Oparcie się na faktach - w procesie decyzyjnym należy opierać się na sprawdzonych i logicznie przeanalizowanych informacjach.

Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami - organizacja i jej dostawcy są zależni od siebie. Powiązania między nimi powinny być skonstruowane w ten sposób, aby przynosiły obopólną korzyść. Powiązani te powinny pozwalać na szybkie reagowanie w wypadku szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz potrzeby klientów. Pozwala to na zwiększenie rentowności organizacji i jej partnerów.


Celem Ośrodka „Nafta-Med.” jest więc zapewnienie prawidłowego i rzetelnego przyjęcia każdego pacjenta. Nasze działania, związane z oceną zdolności do spełnienia wymagań pacjenta, identyfikacja jego problemów, a także utrzymywanie i ochrona zapisów z tych działań są prowadzone na możliwie wysokim poziomie merytorycznym.


Politykę Jakości realizujemy poprzez:

stałe podnoszenie kwalifikacji personelu,

utrzymywanie konkurencyjności na lokalnym rynku usług

sprawną obsługę pacjentów, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

budowanie świadomości pracowników o odpowiedzialności za jakość usług i wzmacnianie poczucia identyfikacji z firmą,

stałe rozpoznawanie oczekiwań i problemów pacjentów oraz ich analizę i reagowanie

Dni i godziny pracy: Sanok:od poniedziałku do piątku od godz.7.00 do 14.30Aktualności


RTG zębów

Wznawiamy wykonywanie RTG zębów:
pojedyncze i panoramiczne. Badania wykonywane są w poniedziałki i środy w godz. 15:10-17:10

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

Zapraszamy na stronę internetową Pracowni Psychologicznej. Więcej informacji o nowych usługach na www.psycholog.naftamed.pl

WYNIKI BADAŃ ON-LINE

Wyniki badań laboratoryjnych są dostępne on-line w zakładce Laboratorium Analityczne, po wciśnięciu przycisku POBIERZ WYNIK i wpisaniu PIN otrzymanego podczas rejestracji w laboratorium

RODO

Naftamed stosuje zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporzadzeniem PE i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r (RODO)

ZATRUDNIMY !

Zatrudnimy diagnostę laboratoryjnego i technika analityki medycznej

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

osób posługujących się bronią, pracowników ochrony, sędziów i inne wymagające orzeczeń psychologicznych na podstawie Ustawy o broni i amunicji - WIĘCEJ TUTAJ

NOWOŚĆ !

Pierwsze na Podkarpaciu poradnictwo psychologa
– specjalisty psychodietetyka.

Zobacz

Szczepienia przeciw grypie w sezonie 2020/2021

W sezonie bieżącym „Nafta-med” sp. z o.o. proponuje Państwu najlepszą i najbardziej skuteczną , znaną na polskim rynku szczepionkę :VAXIGRIP firmy Sanofi Pasteur.
Usługa szczepienia obejmuje:
- koszt szczepionki,
- badania lekarskiego,
- wykonania iniekcji.

Placówka w Brzozowie

Od kwietnia 2012 roku Spółka „Nafta-Med” świadczy usługi z zakresu medycyny pracy w placówce w Brzozowie


Certyfikowany Ośrodek Medycyny PodróżySystem zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2001

Wyróżnienie !


Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2010 i 2011