Psychologia pracy
Badania psychologiczne przydatności zawodowej (dla potrzeb medycyny pracy)


na stanowiskach i w zawodach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna, głównie: operatorów maszyn i urządzeń wiertniczych, geofizycznych, energetycznych, budowlanych, kolejowych i drogowych


badania psychologiczne kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych (zgodnie z ustawą o transporcie drogowym) oraz kierowców (zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym –art. 124)

badania psychologiczne dla kandydatów na ratowników: górniczych, górskich, medycznych i innych oraz pracujących w zawodach trudnych i niebezpiecznych

badania psychologiczne:

- dla potrzeb szkolenia zawodowego,

- absolwentów kierowanych do odbywania stażu,

- kandydatów na stanowiska kierownicze.

WYKAZ badań psychologicznych (z wydaniem orzeczenia)


Rodzaje badań
Badanie psychologiczne (dla potrzeb medycyny pracy) - kandydatów do pracy w zawodach i na stanowiskach: operatorów maszyn wiertniczych, poszukiwawczych, do obróbki urządzeń ropy i gazu, maszyn drogowych i zabezpieczenia technicznego. - maszynistów i operatorów sprzętu ciężkiego oraz pracowników w transporcie kolejowym.
Badania okresowe i kontrolne – w zawodach i na stanowiskach –j.w.
Badania psychologiczne kandydatów na kierowców i kierowców (kategorie A, B, T) i do celów służbowych
Badania psychologiczne kierowców zawodowych ( z ustawy o transporcie drogowym)
Badania psychologiczne kierujących wynikających z przepisów art. 124 „Prawo o Ruchu Drogowym”
Badania ratowników oraz wykonujących zawody trudne i niebezpieczne
Badania absolwentów, stażystów oraz kierowanych dla potrzeb szkolenia zawodowego
Badania kandydatów na stanowiska kierownicze (profile osobowości)
Porady zawodowe
Badania widzenia: stereoskopowe, zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie

Zwiń 


Dni i godziny pracy: Sanok:od poniedziałku do piątku od godz.7.00 do 14.30