Psychologia pracy
Badania psychologiczne przydatności zawodowej (dla potrzeb medycyny pracy)


na stanowiskach i w zawodach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna, głównie: operatorów maszyn i urządzeń wiertniczych, geofizycznych, energetycznych, budowlanych, kolejowych i drogowych


badania psychologiczne kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych (zgodnie z ustawą o transporcie drogowym) oraz kierowców (zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym –art. 124)

badania psychologiczne dla kandydatów na ratowników: górniczych, górskich, medycznych i innych oraz pracujących w zawodach trudnych i niebezpiecznych

badania psychologiczne:

- dla potrzeb szkolenia zawodowego,

- absolwentów kierowanych do odbywania stażu,

- kandydatów na stanowiska kierownicze.


WYKAZ badań psychologicznych (z wydaniem orzeczenia) ... Rozwiń


Dni i godziny pracy: Sanok:od poniedziałku do piątku od godz.7.00 do 14.30